Pridať inzerát

ZDARMA

1. Základné údaje

 • Meno (min. 2 znaky, max. 30 znakov)
 • Krátky popis (nepovinný údaj, max. 100 znakov)
 • Text inzerátu (min. 20 znakov, max. 2000 znakov)
 • Telefónne číslo (tvar: +421 XXX XXX XXX)
 • Kontaktný e-mail
 • Heslo potrebné pre úpravu inzerátu (min. 4 znaky)

2. Lokalita

 • Lokalitu môžete zvoliť alebo upresniť aj posúvaním značky na mape.
 • Ulica ani číslo domu sa v inzeráte nezobrazí.

3. Ponúkam

4. Typ služieb

5. Bio

 • Vek je povinný údaj.
 • Ostatné údaje v tejto sekcii nie sú povinné.
 • Odporúčame vyplniť čo najviac údajov.

6. Odmena

 • Odmeny za služby sú nepovinný údaj.
 • Odporúčame vyplniť aspoň výšku odmeny za 1 hodinu.
 • Odmeny uveďte v EUR.

7. Služby a praktiky

 • Služby a praktiky sú nepovinný údaj.
 • Označte tie ktoré ponúkate.

8. Vybavenie

 • Vybavenie je nepovinný údaj.
 • Označte tie ktoré viete poskytnúť.

9. Znalosť jazykov

 • Znalosť jazykov je nepovinný údaj.
 • Zo zoznamu môžete navoliť úroveň znalosti jednotlivých jazykov.

10. Dostupnosť

 • Dostupnosť je nepovinný údaj.
 • Zo zoznamu môžete navoliť základné možnosti.